• Karate ZEON 050 SC (10ml)

  • Producent: SUMIN
  • Kategoria:Chemia ogrodowa » Owadobójcze
  • Waga:0.1 kg
  • Dostępność: Jest

KARATE ZEON 050 SC -
Zastosowanie: larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej, mszyce, opuchlaki, wciornastki, pchełki, strąkowce i.in.
Środek owadobójczy i przędziorkobójczy do zwalczania szkodników gryzących i ssących w uprawach rolniczych, sadowniczych, warzywniczych i roślin ozdobnych.
Karate ZEON 050 SC (10ml)

KARATE ZEON 050 SC - środek owadobójczy i przędziorkobójczy z grupy pyretroidów w formie zawiesiny kapsuł do rozcieńczania wodą o działaniu kontaktowym i żołądkowym. Na roślinie działa powierzchniowo. Przeznaczony jest do zwalczania szkodników gryzących i ssących w uprawach rolniczych, sadowniczych, warzywniczych i roślin ozdobnych.
Zawartość substancji biologicznie czynnej: lambda - cyhalotryna (związek z grupy pyretroidów) - 50 g w 1 l środka


Etykieta rejestracyjna i pełna instrukcja stosowania Karate ZEON 050 SC

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

Rośliny rolnicze
- ziemniak.
-larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej.
-Zalecana dawka: 0,12-0,16 l/ha.
Wyższą z zalecanych dawek stosować do zwalczania chrząszczy oraz w przypadku bujnej
naci ziemniaczanej.
-mszyce - wektory chorób wirusowych.
-Zalecana dawka: 0,15-0,2 l/ha.
- rzepak ozimy.
-chowacz brukwiaczek.
-Zalecana dawka: 0,15 l/ha.
Opryskiwać przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją.
- rzepak ozimy i jary, gorczyca.
-słodyszek rzepakowy (zabieg przeciwko słodyszkowi zwalcza również chowacza
czterozębnego).
-Zalecana dawka: 0,12 l/ha.
Opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją.
-szkodniki łuszczynowe (pryszczarek kapustnik, chowacz podobnik).
-Zalecana dawka: 0,15 l/ha.
Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.
-gnatarz rzepakowiec.
-Zalecana dawka: 0,12-0,15 l/ha.
Opryskiwać po wystąpieniu młodych larw, gdy średnia liczebność larw wynosi:
1 larwa na 1 roślinie (na rzepaku ozimym jesienią).
Wyższą z zalecanych dawek stosować do zwalczania szkodnika wiosną.
- burak cukrowy, burak pastewny.
-drobnica burakowa.
-Zalecana dawka: 0,15-0,2 l/ha.
Opryskiwać glebę w 3-4 dni po siewie buraków.
-pchełka burakowa.
-Zalecana dawka: 0,15 l/ha.
Opryskiwać w okresie pojawienia się pierwszych chrząszczy lub po zauważeniu
pierwszych uszkodzeń.
-mszyca trzmielinowo-burakowa.
-Zalecana dawka: 0,15-0,2 l/ha.
Stosować przed wystąpieniem kolonii mszyc.
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika.
-płaszczyniec burakowy.
-Zalecana dawka: 0,25 l/ha.
Zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją.
- pszenica ozima i jara, jęczmień ozimy i jary, owies, pszenżyto ozime i jare,
żyto.
-mszyce (wektory chorób wirusowych we wczesnej fazie rozwoju zbóż).
-Zalecana dawka: 0,1 l/ha.
Zabieg wykonać na:
zbożu ozimym - jesienią
zbożu jarym - wiosną po pojawieniu się pierwszych mszyc.
-mszyce.
-Zalecana dawka: 0,1 l/ha.
Zabieg wykonać po wykłoszeniu, nie później niż do fazy mlecznej dojrzałości ziarna.
-skrzypionki.
-Zalecana dawka: 0,1 l/ha.
Stosować od początku wylęgania się larw.
- trawy nasienne (wyczyniec łąkowy).
-paciornica wyczyńcówka, pryszczarek wyczyńcowiec.
-Zalecana dawka: 0,15-0,2 l/ha.
Opryskiwać w 5 dni po wylocie muchówek i zabieg powtórzyć po 5-7 dniach.
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika.
- len.
-wciornastki, pchełki.
-Zalecana dawka: 0,15 l/ha.
Opryskiwać rośliny po pojawieniu się szkodnika.
- bobik.
-mszyca trzmielinowo-burakowa.
Opryskiwać przed kwitnieniem, po przelocie form uskrzydlonych.
-oprzędziki.
Opryskiwać w okresie wczesnego rozwoju roślin po zauważeniu chrząszczy lub pierwszych
uszkodzeń.
-strąkowiec bobowy.
Opryskiwać w okresie przekwitania pierwszego piętra kwiatostanów i powtórzyć po 10-15
dniach.
-Zalecana dawka: 0,1-0,15 l/ha.
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika.
- groch jadalny i pastewny.
-mszyca grochowa.
Opryskiwać po wystąpieniu licznych kolonii mszyc.
-oprzędziki.
Opryskiwać w okresie wczesnego rozwoju roślin po zauważeniu chrząszczy lub pierwszych
uszkodzeń.
-pachówka strąkóweczka.
Opryskiwać w początkowym okresie zawiązywania się strąków.
-Zalecana dawka: 0,1-0,15 l/ha.
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika.
- wyka.
-mszyce.
Opryskiwać z chwilą wystąpienia mszyc.
-oprzędziki.
Opryskiwać w okresie wczesnego rozwoju roślin po zauważeniu chrząszczy lub pierwszych
uszkodzeń.
-pachówka strąkóweczka.
Opryskiwać w okresie wylęgania się pierwszych gąsienic.
-Zalecana dawka: 0,1-0,15 l/ha.
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika.
- kukurydza.
-ploniarka zbożówka.
-Zalecana dawka: 0,1 l/ha.
Opryskiwać, gdy rozwija się trzeci liść, to jest gdy długość trzeciego liścia równa jest długości
drugiego.
-mszyce.
-Zalecana dawka: 0,1 l/ha.
Opryskiwać w okresie masowego nalotu mszyc uskrzydlonych na rośliny.
-omacnica prosowianka.
-Zalecana dawka: 0,2 l/ha.
Zabieg wykonać w okresie wiechowania kukurydzy po wystąpieniu szkodnika.
Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
- chmiel.
-mszyca śliwowo-chmielowa.
-Zalecane stężenie: 0,015% (15 ml środka w 100 litrach wody).
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1500-3000 l/ha w zależności od wysokości i zagęszczenia
roślin na plantacji.
Zabieg przed kwitnieniem chmielu wykonać, gdy średnia liczba mszyc bezskrzydłych na 1
liściu wynosi 50-100, a po kwitnieniu 5-10.
- rośliny rolnicze.
-piętnówki.
-Zalecana dawka: 0,15-0,2 l/ha.
Stosować zgodnie z sygnalizacją.
Rośliny sadownicze
- drzewa owocowe.
-piędzik przedzimek, zwójkówki i inne gąsienice zjadające liście, szkodniki minujące,
miodówki, mszyce, znamionówka tarniówka, namiotnica gruszowa.
-Zalecana dawka: 0,15-0,2 l/ha.
- jabłoń, grusza, śliwa.
-owocówka jabłkóweczka, owocówka śliwkóweczka.
-Zalecana dawka: 0,3 l/ha.
- jabłoń, grusza.
-kwieciak jabłkowiec.
-Zalecana dawka: 0,2 l/ha.
- rośliny jagodowe.
-mszyce, brzęczak porzeczkowy, piłecznica agrestowa, plamiec agreściak, kwieciak,
malinowiec, kistnik malinowiec.
-Zalecana dawka: 0,3 l/ha.
- porzeczka czarna.
-przezierniki.
-Zalecana dawka: 0,2 l/ha.
-pryszczarki.
-Zalecana dawka: 0,15 l/ha.
Drzewa owocowe najczęściej zalecana ilość wody: 500-750 l/ha, rośliny jagodowe zalecana
ilość wody: 500-900 l/ha.
W sadach i jagodnikach towarowych ograniczyć stosowanie środka do jednego zabiegu w
sezonie wegetacyjnym. Dalsze niezbędne zabiegi wykonać stosując środki z innych grup
chemicznych.
Rośliny warzywne (w gruncie).
- kapustne, chrzan.
-gąsienice bielinka kapustnika i rzepnika, piętnówki kapustnicy, tantnisia krzyżowiaczka.
-Zalecana dawka: 0,12 l/ha.
Opryskiwać w okresie masowego wylęgania się gąsienic.
-mszyca kapuściana.
-Zalecana dawka: 0,12 l/ha.
Opryskiwać po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc.
-chowacze łodygowe, pchełki, śmietka kapuściana (na rozsadzie kapusty).
-Zalecana dawka: 0,12 l/ha.
Opryskiwać rośliny z chwilą pojawienia się szkodnika.
-śmietka kapuściana.
-Zalecana dawka: 0,12 l/ha.
Zabieg wykonać w początkowym okresie kwitnienia kasztanowca.
- pomidor.
-larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej.
-Zalecana dawka: 0,12 l/ha.
- rzodkiewka.
-pchełki.
-Zalecana dawka: 0,12 l/ha.
Opryskiwać wschodzące rośliny po zauważeniu szkodnika lub uszkodzeń.
- groch.
-pachówka strąkóweczka.
Opryskiwać w początkowym okresie zawiązywania się strąków.
-mszyca grochowa.
Opryskiwać po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc.
-wciornastki.
Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika.
-Zalecana dawka: 0,12 l/ha.
- bób.
-oprzędziki.
Opryskiwać w okresie wczesnego rozwoju roślin po zauważeniu chrząszczy lub pierwszych
uszkodzeń.
-mszyca trzmielinowo-burakowa.
Opryskiwać przed kwitnieniem w początkowym okresie nalotu szkodników.
-strąkowiec bobowy.
Zabieg wykonać w okresie przekwitania pierwszego piętra kwiatostanów i powtórzyć po 10-
15 dniach.
-Zalecana dawka: 0,12 l/ha.
- fasola.
-zmieniki.
-Zalecana dawka: 0,12 l/ha.
Zabieg wykonać wcześnie rano, gdy owady są mało ruchliwe.
- cebula, por.
-wciornastki.
Zabieg wykonać po wystąpieniu pierwszych szkodników.
-śmietka cebulanka.
Zabieg wykonać w okresie nalotu muchówek, to jest na początek kwitnienia lilaka.
-chowacz szczypiorak.
Zabieg wykonać w fazie 2-3 liści, po wystąpieniu chrząszczy.
-wgryzka szczypiorka.
Zabiegi wykonywać w okresie wylęgania się gąsienic, dwukrotnie w odstępie 14 dni.
-Zalecana dawka: 0,12 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Rośliny warzywne (plantacje nasienne).
-zmieniki, wciornastki, mszyce.
-Zalecana dawka: 0,12 l/ha.
- cebula, por, marchew, pietruszka, koper ogrodowy.
Opryskiwać w okresie kwitnienia 25-50% kwiatostanów po wystąpieniu szkodnika.
- fasola.
Opryskiwać w okresie nalotu pluskwiaków od momentu formowania się pąków kwiatowych.
- ogórek gruntowy.
Opryskiwać po zauważeniu nekrotycznych plam na najmłodszych liściach i pąkach
kwiatowych.
Zabieg przeciwko zmienikom wykonać wcześnie rano, gdy owady są mało ruchliwe.
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Rośliny warzywne (pod osłonami).
- pomidor, papryka, ogórek, oberżyna.
-mszyca ogórkowa, mszyca brzoskwiniowa i inne mszyce, wciornastek zachodni i inne
wciornastki oraz inne owady szkodliwe.
-Zalecane stężenie: 0,025% (25 ml środka w 100 litrach wody).
-przędziorki
-Zalecane stężenie: 0,04% (40 ml środka w 100 litrach wody).
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 300-2000 l/ha w zależności od wysokości i zagęszczenia
roślin.
Rośliny ozdobne (pod osłonami i w gruncie).
-przędziorki.
-Zalecane stężenie: 0,05% (50 ml środka w 100 litrach wody).
-miniarki, mszyce, wciornastki i inne owady szkodliwe.
-Zalecane stężenie: 0,025-0,05% (25-50 ml środka w 100 litrach wody).
Zalecana ilość cieczy użytkowej: w gruncie 300-600 l/ha, pod osłonami 1000-2000 l/ha w
zależności od wysokości roślin.
Rośliny zielarskie.
-gąsienice motyli, chrząszcze, mszyce, zmieniki, przędziorki (ograniczenie liczebności
populacji).
-Zalecane stężenie: 0.025% (25 ml środka w 100 litrach wody).
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 600-1000 l/ha w zależności od wysokości roślin i ich
zagęszczenia na plantacji.