• Dursban 480 EC (1l)

  • Kategoria:Chemia ogrodowa » Owadobójcze
  • Waga:1.2 kg
  • Dostępność: Jest

DURSBAN 480 EC - . Preparat owadobójczy o działaniu kontaktowym  żołądkowym i gazowym w formie płynu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany również doglebowo. Zastosowanie: zwalczanie szkodników glebowych: pędraków, drutowców, opuchlaków, ziemiórek.          Na roślinie działa powierzchniowo. Dursban 480 EC przeznaczony jest do zwalczania niektórych szkodników w uprawie buraka cukrowego i pastewnego, tytoniu, roślin sadowniczych, warzywniczych i ozdobnych oraz w leśnictwie.
Dursban 480 EC (1l)

DURSBAN 480 EC - Preparat owadobójczy o działaniu kontaktowym  żołądkowym i gazowym w formie płynu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany również doglebowo  Na roślinie działa powierzchniowo. Dursban 480 EC przeznaczony jest do zwalczania niektórych szkodników w uprawie buraka cukrowego i pastewnego, tytoniu, roślin sadowniczych, warzywniczych i ozdobnych oraz w leśnictwie.
Zawartość substancji aktywnej:Chloropiryfos: tiofosforan 0-3,5,6-trichloropirydyn-2-ylo-0,0-dietylu (związek z grupy fosforoorganicznych) 480 g w 1 litrze środka. Substancja niebezpieczna nie będąca substancją aktywną: solwent nafta (ropa naftowa), węglowodory lekkie aromatyczne; niskowrząca benzyna - niespecyfikowana.Etykieta rejestracyjna i pełna instrukcja stosowani Dursban 480 EC


ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

Rośliny rolnicze
burak cukrowy i pastewny
- pędraki, drutowce, drobnica burakowa.
Środek stosować do opryskiwania gleby na 3-4 dni przed siewem burakow (wymieszać z glebą poprzez zabronowanie) w dawkach:2-2,5 l/ha,  Lub 1,5 l/ha w przypadku wysiewania nasion otoczkowanych lub zaprawionych tylko insektycydem
Zalecana ilość wody 150 - 400 l/ha
do opryskiwania pasowego gleby równocześnie z siewem w dawkach:
1,5 l/ha (w 7 l wody) - opryskując kropelkowo specjalnym aplikatorem np. "Peripump"
1,5 l/ha (w 100 l wody) - używając opryskiwacza 6 rzędowego z dyszami
płaskostrumieniowymi o kącie rozpylania 80o.

-pchełka burakowa, płaszczyniec burakowy, mszyca trzmielinowo-burakowa, larwy śmietki
ćwiklanki.
Zalecana dawka: 1-1,5 l/ha.Zabieg wykonać po wschodach burakow.
Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha. Zalecane opryskiwanie:średniokropliste.

tytoń
-rolnice, drutowce.
Zalecana dawka: 2,5 l/ha. Zabieg wykonać na 4-5 dni przed posadzeniem roślin i wymieszać srodek z glebą poprzez zabronowanie.
Zalecana ilość wody: 400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Ro.liny sadownicze
drzewa owocowe, krzewy jagodowe, szko.ki drzew i krzewow owocowych
-p.draki, drutowce, opuchlaki.
Zalecana dawka: 5 l/ha.
Opryskiwa. przed sadzeniem drzew lub krzewow i wymiesza. .rodek z gleb. poprzez
zabronowanie.
truskawka
-opuchlaki
Zalecana dawka: 2,5 - 3 l/ha.
Opryskiwa. ro.liny i gleb. po zbiorze owocow, po uprzednim skoszeniu i usuni.ciu li.ci.
Zalecana ilo.. wody: 750 - 900 l/ha.
Ro.liny warzywne
ro.liny kapustne
-g.sienice bielinka kapustnika i rzepnika, tantnisia krzy.owiaczka, pi.tnowki kapustnicy.
Zalecana dawka: 0,9 l/ha.
Opryskiwa. w okresie wyl.gania si. g.sienic.
-mszyca kapu.ciana.
Zalecana dawka: 1,2 l/ha.
Opryskiwa. po pojawieniu si. pierwszych kolonii mszyc.
marchew
-po.y.nica marchwianka.
Zalecana dawka: 1,5 l/ha.
Opryskiwa. ro.liny w momencie lotu muchowek tj. na pocz.tku kwitnienia grochodrzewu.
Zabieg powtorzy. po up.ywie 7 dni.
Zalecana ilo.. wody: 200-600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: .redniokropliste.
Ro.liny ozdobne (w gruncie)
-p.draki, drutowce.
Zalecana dawka: 5 l/ha.
Opryskiwa. gleb. przed sadzeniem ro.lin i wymiesza. poprzez zabronowanie.
Zalecana ilo.. wody: 600 l wody/ha.
Le.nictwo
szko.ki le.ne i tereny przeznaczone do zalesie. (dezynsekcja gleby)
-p.draki, drutowce, rolnice.
A) przed sezonem wegetacyjnym
Zalecana dawka: 2,5-5 l/ha.
Zalecana ilo.. wody: 450 -600 l/ha.
B) po rozpocz.ciu sezonu wegetacyjnego
Zalecana dawka: 2,5-5 l/ha.
Zalecana ilo.. wody: 600-1000 l/ha.
Wy.sz. z zalecanych dawek stosowa. w przypadku starszych larw oraz du.ej liczebno.ci
szkodnika.
zabezpieczanie surowca drzewnego
Zalecane st..enie: 2%. (2 l .rodka w 100 l wody).
Stosowa. 5 l cieczy u.ytkowej na 1 m3 drewna.