• Bravo 500 SC (250ml)

  • Producent: SUMIN
  • Kategoria:Chemia ogrodowa » Grzybobójcze
  • Waga:0.35 kg
  • Dostępność: Brak

BRAVO 500 SC -
Zastosowanie: zaraza ziemniaka, alternarioza, septorioza, plamistości, mączniak rzekomy, szara pleśń i inne.
Środek grzybobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie roślin rolniczych, warzywnych i ozdobnych przed chorobami grzybowymi. Szerokie spektrum działania.
Bravo 500 SC (250ml)

BRAVO 500 SC - środek grzybobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie roślin rolniczych, warzywnych i ozdobnych przed chorobami grzybowymi. Szerokie spektrum działania.
Zawartość substancji biologicznie czynnej:  chlorotalonil (związek z grupy ftalanów) - 500 g w 1 litrze środka

Etykieta rejestracyjna i pełna instrukcja stosowania Bravo 500 SC

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

Rośliny rolnicze
Zboża ozime
- pszenica ozima.
-septorioza liści, septorioza plew.
-Zalecana dawka: 2 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
- pszenżyto ozime.
-septorioza liści, septorioza plew.
-Zalecana dawka: 2 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Środek stosować jednorazowo od końca fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia.
W celu poszerzenia zakresu działania Bravo 500 SC można stosować łącznie z następującymi
środkami:
Bravo 500 SC - 1,5 l/ha + Impact 125 SC - 1 l/ha,
Bravo 500 SC - 2 l/ha + Bayfidan 250 EC - 0,5 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
- ziemniak.
-alternarioza.
-Zalecana dawka: 2 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Większą ilość wody stosować na plantacjach zagęszczonych.
Zapobiegawczo zabieg wykonać na plantacjach odmian wrażliwych na alternariozę lub w
warunkach silnego wystąpienia choroby w momencie pojawienia się pierwszych objawów
choroby na dolnych liściach roślin.
-zaraza.
-Zalecana dawka: 2-3 l/ha.
Wyższą dawkę środka stosować w razie większego zagrożenia wystąpieniem choroby lub na
silnie rozwiniętej naci ziemniaczanej.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Większą ilość wody stosować na plantacjach zagęszczonych.
Po wykonaniu pierwszego zabiegu środkiem o działaniu układowym lub wgłębnym
Bravo 500 SC stosować przemiennie z innymi fungicydami.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
- bobik.
-plamistości bobiku (askochytoza, czekoladowa plamistość).
-Zalecana dawka: 3 l/ha.
Zalecana ilość wody 200-400 l/ha.
Środek stosować jednorazowo zapobiegawczo lub w przypadku wystąpieniem pierwszych
objawów porażenia. Zabieg wykonać od początku do końca fazy kwitnienia.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Rośliny warzywne.
- cebula.
-mączniak rzekomy, zgnilizna szyjki, szara pleśń, antraknoza.
-Zalecana dawka: 2-2,5 l/ha.
Wyższą dawkę środka stosować w razie większego zagrożenia wystąpieniem mączniaka
rzekomego.
Zalecana ilość wody: 600-800 l/ha.
Zaleca się dodatek środka zwiększającego przyczepność cieczy użytkowej .
Środek stosować dwukrotnie: na 4 i 2 tygodnie przed zbiorem.
W przypadku zwalczania mączniaka rzekomego cebuli zabieg wykonać zgodnie z
sygnalizacją lub po wystąpieniu pierwszych objawów choroby na cebuli nasiennej dymce lub
cebuli z siewu ozimego w danym rejonie (infekcja pierwotna).
- cebula (plantacje nasienne).
-mączniak rzekomy, zgnilizna szyjki, szara pleśń.
-Zalecana dawka: 2-2,5 l/ha.
Wyższą dawkę środka stosować w razie większego zagrożenia wystąpienia mączniaka
rzekomego.
Zalecana ilość wody: 600-800 l/ha.
Zaleca się dodatek środka zwiększającego przyczepność cieczy użytkowej.
Mączniaka rzekomego zwalczać zgodnie z sygnalizacją lub po wystąpieniu pierwszych
objawów choroby (infekcja pierwotna) na liściach wiosną. Następne zabiegi wykonywać w
odstępach co 7-10 dni.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
- groch.
-askochytoza.
-Zalecana dawka: 1,5-2 l/ha.
Wyższą dawkę środka stosować w razie większego zagrożenia wystąpieniem choroby.
Zalecana ilość wody: 400-600 l/ha.
Środek stosować w momencie wystąpienia pierwszych objawów choroby, następne zabiegi w
razie potrzeby co 7-10 dni. Krótszy odstęp między zabiegami zachować w przypadku
większego zagrożenia chorobami.
- fasola.
-szara pleśń, antraknoza.
-Zalecana dawka: 2-2,5 l/ha.
Wyższą dawkę środka stosować w razie większego zagrożenia wystąpieniem choroby.
Zalecana ilość wody: 400-600 l/ha.
Opryskiwać rośliny 2-3 razy w czasie kwitnienia fasoli. Pierwszy zabieg wykonać na początku
fazy kwitnienia, następny w pełni fazy kwitnienia. Na plantacjach nasiennych wykonać
dodatkowo 2-3 zabiegi co 10-14 dni w okresie tworzenia i dojrzewania strąków.
- marchew.
-alternarioza.
-Zalecana dawka: 2-2,5 l/ha.
Wyższą dawkę środka stosować w razie większego zagrożenia wystąpieniem choroby.
Zalecana ilość wody: 600-800 l/ha.
Zabieg wykonać po wystąpieniu pierwszych objawów choroby na liściach (na ogół w drugiej
połowie lipca), następne 2-3 zabiegi wykonywać co 10-14 dni. Bravo 500 SC stosować
przemiennie z fungicydami z innych grup chemicznych.
-ogórek (w gruncie).
-mączniak rzekomy, alternarioza.
-Zalecana dawka: 2,5-3,5 l/ha.
Wyższą dawkę środka stosować w razie większego zagrożenia wystąpieniem mączniaka
rzekomego dyniowatych.
Zalecana ilość wody: 700-1000 l/ha.
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i stopnia zagrożenia plantacji chorobami.
Wykonać 2-3 zabiegi w odstępach co 7 dni.
- ogórek (pod osłonami).
-mączniak rzekomy.
-Zalecane stężenie 0,3-0,4% (300-400 ml środka w 100 litrach wody).
Wyższe stężenie cieczy użytkowej stosować w razie większego zagrożenia wystąpieniem
mączniaka rzekomego dyniowatych.
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1000-2000 l/ha.
Pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub po wystąpieniu pierwszych objawów
choroby w danym rejonie, następne co 7 dni. Wykonać 2-3 zabiegi w sezonie.
- pomidor (w gruncie).
-septorioza, alternarioza, zaraza ziemniaka, szara pleśń, mączniak prawdziwy.
-Zalecana dawka: 2-2,5 l/ha.
Wyższą dawkę środka stosować w razie większego zagrożenia wystąpieniem zarazy
ziemniaka.
Zalecana ilość wody: 600 l/ha.
- pomidor (pod osłonami).
-septorioza, alternarioza, zaraza ziemniaka, szara pleśń. brunatna plamistość liści, mączniak
prawdziwy.
-Zalecane stężenie: 0,2-0,25% (200-250 ml środka w 100 litrach wody).
Wyższe stężenie cieczy użytkowej stosować w razie większego zagrożenia wystąpieniem
zarazy ziemniaka.
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1000-2000 l/ha.
Ilość cieczy użytkowej dostosować do wielkości roślin.
- seler.
-septorioza.
-Zalecana dawka: 1,8-2 l/ha.
Wyższą dawkę środka stosować w razie większego zagrożenia wystąpieniem choroby.
Zalecana ilość wody: 600 l/ha.
Środek stosować co 7 dni od chwili pojawienia się pierwszych objawów choroby.
W okresach ograniczonego zagrożenia można zmniejszyć częstotliwość zabiegów i
wykonywać je co 14 dni.
rośliny kapustne (plantacje nasienne).
-alternarioza roślin krzyżowych.
-Zalecana dawka: 3-4 l/ha.
Wyższą dawkę środka stosować w razie większego zagrożenia wystąpieniem choroby.
Zalecana ilość wody: 600 l/ha.
- pieczarka.
-sucha zgnilizna, biała zgnilizna.
-Zalecane stężenie: 0,22 % (220 ml środka w 100 litrach wody).
Cieczą użytkową opryskiwać powierzchnię okrywy w ilości 1 l/m2 .
Środek stosować jednorazowo w 4 dni po nałożeniu okrywy.
- Rośliny ozdobne (w gruncie i pod osłonami).
-mączniak prawdziwy, plamistość liści i kwiatów, szara pleśń, fytoftoroza.
-Zalecane stężenie: 0,15-0,25% (150-250 ml środka w 100 litrach wody).
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 500-1000 l/ha.
Po wystąpieniu pierwszych objawów choroby środek stosować kilkakrotnie co 7-14 dni.
W ochronie przed fytoftorozą środek stosować doglebowo w ilości 2-6 l/m2, w zależności od
wielkości roślin.
- cebulowe rośliny ozdobne.
-fuzarioza.
-Zalecane stężenie: 0,3% (300 g środka w 100 litrach wody).
Cebule lub bulwy zaprawiać poprzez moczenie w cieczy użytkowej przez 15 minut.
-szara pleśń.
-Zalecane stężenie: 0,2% (200 g środka w 100 litrach wody).
Pierwszy zabieg wykonać po wystąpieniu pierwszych objawów choroby. Następne zabiegi
wykonywać w odstępach co 7-10 dni.
- rośliny ozdobne (pod osłonami).
-szara pleśń, plamistość obwódkowa goździka.
-Zalecane stężenie: 0,2 % (200 g środka w 100 litrach wody).
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1000 l/ha.
Zabiegi wykonywać w odstępach co 7-14 dni od chwili wystąpienia pierwszych objawów
chorób.
UWAGI
1. Przed zastosowaniem środka na rośliny ozdobne wykonać na każdej uprawianej odmianie
próbny zabieg w celu sprawdzenia, czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy uszkodzenia
roślin.
2. Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.
OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do
konsumpcji): pszenica, pszenżyto - 35 dni,
fasola, bobik, groch, ziemniak - 21 dni,
pieczarka - 2 dni,
pomidor, ogórek - 3 dni,
seler - 7 dni,
cebula, marchew - 14 dni.
OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ (okres zapobiegający
zatruciu): NIE DOTYCZY.